Sandėliavimo paskirties pastatas, Moluvėnų k., Transporto g. 16.